^ Back to Top

 

 

NEWS

บริษัท อินโนวิชั่น โฮลดิ้ง จำกัด ไม่ใช่ บริษัท อินโนเวชั่น โฮลดิ้ง

 

 จากกรณีสำนักข่าวหลายสำนักได้ลงข่าวประชาชนเข้าร้องเรียนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ว่า บริษัท อินโนวิชั่น โฮลดิ้ง จำกัด โดยนายภูดิศ กิตติธราดิลก มีพฤติกรรมโฆษณาชวนเชื่อหลอกลวงประชาชนให้ร่วมลงทุน รายละเอียดปรากฏตามรายงานข่าวที่เป็นที่ทราบโดยทั่วไปนั้น แต่ด้วยเหตุที่บริษัทดังกล่าวมีชื่อพ้องเหมือนคล้ายกับชื่อบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น คือ บริษัท อินโนเวชั่น โฮลดิ้ง จำกัด ทำให้มีผู้ประกาศข่าวหลายสำนักประกาศชื่อจาก บริษัท อินโนวิชั่น โฮลดิ้ง จำกัด เป็น บริษัท อินโนเวชั่น โฮลดิ้ง จำกัด ส่งผลให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิด 

       ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิดพลาด ทางบริษัท อินโนเวชั่น โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทฯ) ซึ่งเป็นบริษัทในเครืออินโนเวชั่น ขอยืนยันว่า บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับ บริษัท อินโนวิชั่น โฮลดิ้ง จำกัด และประกอบธุรกิจคนละประเภทกันโดยสิ้นเชิง

                                                   

  จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น

Innovation Group (Thailand) Ltd.
18 Soi Ramkhamhaeng 30 (Ban Rao) Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok 10240 Thailand
footer elastomer